Posiadając przygotowany wcześniej projekt ogrodu możemy przystąpić do jego realizacji. Aby przebiegała ona sprawnie i terminowo ważne jest ustalenie odpowiedniego harmonogramu prac, tak aby w przypadku obecności na budowie przedstawicieli wielu branż (co przy obecnych technologiach stosowanych w ogrodnictwie staje się codziennością) prowadzone przez nich działania nie kolidowały ze sobą.


Zwykle kolejność robót prowadzonych przy zakładaniu ogrodu wygląda następująco:

- wykonanie nawierzchni brukowych i ciągów pieszych, wykonanie
  elementów małej architektury (ogrodzenia, altany, grille ogrodowe,
  murki)
- wykonanie koniecznej infrastruktury podziemnej (instalacje elektryczne,
  instalacje drenarskie, doprowadzenie ujęć wody)
- przygotowanie terenu pod założenie ogrodu (spulchnienie gruntu,
  nadanie odpowiednich spadków terenowi, rozłożenie warstwy gruntu polepszającej właściwości podłoża istniejącego)
- roboty ziemne: równanie terenu, formowanie skarp i nasypów
- montaż instalacji automatycznego nawadniania
- nasadzenia roślinności
- wykonanie obrzeży rabat z kamienia, kostki brukowej, drewna lub tworzywa sztucznego
- ściółkowanie nasadzeń korą, zrębkami lub żwirem
- wykonanie trawników


Prawidłowa i sprawna realizacja wszystkich tych prac wymaga odpowiedniego kierownictwa i synchronizacji robót. Często stanowi zbyt duże wyzwanie dla osób nie posiadających praktyki. Zamawiając w naszej firmie usługę założenia ogrodu otrzymują Państwo gwarancję starannego wykonania przez doświadczoną ekipę z materiałów najwyższej jakości.